Brian Tomasik
tłumaczenie: Radosław Wilski, czerwiec 2015

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł podsumowuje główne wątki poruszane na stronie.

Więcej na temat polskiej działalności w obrębie efektywnego altruizmu znajdziecie na stronie: http://efektywnyaltruizm.org/, fanpage'u, oraz grupy dyskusyjnej na facebooku.

Cierpienie i etyka

Z punktu widzenia wielu systemów etycznych intensywne cierpienie jest problemem bardziej naglącym moralnie niż inne kwestie. Agonia związana z doświadczeniem, na przykład, średniowiecznej tortury niekoniecznie może zostać skompensowana przez inne, mniejsze korzyści. Podejmując decyzje powinniśmy przykładać szczególną uwagę do sposobu, w jaki nasze nasze działania mogą wpłynąć na oczekiwane cierpienie innych świadomych istot.

Cierpienie zwierząt

Zwierzęta są na ogół postrzegane jako mniej istotne od ludzi, równocześnie populacja zwierząt jest znacznie większa niż populacja ludzka. 2008-09-11 Dead baby rat Oba te czynniki sugerują, że redukcja cierpienia zwierząt może być łatwo osiągalnym celem. Każdego roku w USA 10 miliardów zwierząt lądowych doświadcza cierpienia w fermach przemysłowych. Zwierząt dziko żyjących jest o rząd wielkości więcej, także ich udziałem jest życie w niesprzyjających warunkach i bolesna śmierć. Ponieważ większość zwierząt umiera, zazwyczaj boleśnie, wkrótce po narodzinach, wydaje się prawdopodobnym, że cierpienie w naturze przeważa nad przyjemnością. To przypuszczenie staje się szczególnie prawdopodobne jeżeli rozszerzymy zakres naszej troski moralnej także na mniejsze zwierzęta, takie jak owady, których łączna masa neuronów przekracza o kilka rzędów wielkości łączną masę neuronów ludzkości.

Prócz rozważania cierpienia ogromnej liczby owadów, możemy także podjąć drobne kroki, by ograniczyć krzywdę jaką na różne sposoby wyrządzamy owadom. Dla przykładu, możemy unikać kupna jedwabiu i szelaku, rzadziej korzystać z samochodu (szczególnie, gdy droga jest mokra), zapobiegać pojawieniu się owadów w naszych domach i unikać zabijania owadów w trakcie poruszania się po trawie, chodnikach itp.

Przyszłe cierpienie

Powinniśmy nie tylko zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nasze działania wpływają na cierpienie tu i teraz, ale także nad tym, jak wpłyną na cierpienie w przyszłości, także odległej. Wydaje się, że jesteśmy obecnie w kluczowym momencie historii, w którym podejmowane są decyzje, które będą oddziaływać na inteligencję w naszym regionie wszechświata przez miliardy lat. Silna sztuczna inteligencja zostanie zapewne opracowana w ciągu najbliższych kilku dekad bądź stuleci, a jej kształt wywrze olbrzymi wpływ na dynamikę, wartości i rodzaj życia w kosmosie. Kolonizacja kosmosu najprawdopodobniej doprowadzi do stworzenia astronomicznie większej ilości umysłów niż istnieje obecnie na Ziemi, powinniśmy zatem forsować rozwiązania, które uczynią podbój kosmosu bardziej humanitarnym; konieczne są wysiłki, by nie przenosić cierpienia zwierząt dzikich na inne światy.

Świadomość

Cyfrowe umysły zapewne będą pod wieloma względami różnić się od umysłów biologicznych, wciąż jednak będą działać inteligentnie w sposób zorientowany na realizację celów. Świadomość nie jest ontologicznie szczególną własnością wszechświata, sprowadza się do przetwarzania informacji przez rozumne istoty. W konsekwencji powinniśmy być skłonni przypisywać ją zaawansowanym cyfrowym umysłom. Możliwe, że powinniśmy rozszerzyć naszą troskę moralną także na architektury umysłów skrajnie różne od naszej. Ślady świadomości można dostrzec nawet w prostych systemach fizycznych, jest nieoczywiste jak mało złożone systemy powinniśmy rozpoznawać jako moralnie istotne.

Co można zrobić?

Jest wiele sposobów, by zaangażować się w zadanie walki z cierpieniem. Rozsądnie skupić się na możliwościach, które odpowiadają naszym zainteresowaniom i umiejętnościom. Oto kilka szeroko określonych możliwości:

  1. Zarabianie, by dawać – Zarabianie pieniędzy w jednym miejscu, by przekazywać znaczną ich część na cele charytatywne może być znacznie bardziej efektywne niż bezpośrednia praca w altruistycznych instytucjach. Tego typu podejście sprawdza się szczególnie dobrze, jeżeli interesuje cię technologia, finanse bądź inna dziedzina związana z wysokimi zarobkami. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy naciski społeczne obecne w danym środowisku nie wpłyną negatywnie na posiadane altruistyczne ambicje.
  2. Badania – Odpowiedzi na pewne kluczowe pytania mogą wpłynąć na sposób, w jaki altruiści zainteresowani ograniczeniem cierpienia wykorzystują swój czas i pieniądze. Postęp dokonany przy pracy nad tymi zagadnieniami nie tylko pozwoli ci lepiej wybierać priorytety, ale także wpłynie na zachowania innych ludzi.
  3. Budowanie ruchu – Skłonienie innych osób do zainteresowania się ograniczaniem cierpienia może zwielokrotnić twoje oddziaływanie.

Ponieważ znaczną część życia spędzamy w pracy, wybór ścieżki kariery jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie możemy podjąć.

Najważniejsze organizacje charytatywne

Poniżej znajduje się lista organizacji charytatywnych, co do których sądzę, że najskuteczniej zapobiegają oczekiwanemu cierpieniu:

  1. Foundational Research Institute – Prowadzi badania nad zagadnieniami, które mogą w znaczący sposób zmodyfikować nasze założenia co do pożądanego kształtu naszych altruistycznych działań.
  2. Effective Altruism Foundation – Szwajcarska organizacja charytatywna budująca ruch efektywnych altruistów zainteresowanych redukcją cierpienia.
  3. Machine Intelligence Research Institute – Instytut pracujący nad zagadnieniem kontroli ogólnej sztucznej inteligencji. W odróżnieniu od dwóch poprzednich organizacji, MIRI nie skupia się na ograniczaniu cierpienia, sądzę jednak, że ich praca będzie miała pozytywne efekty. Mimo to, z chęcią zobaczyłbym więcej refleksji na temat możliwego wpływu AGI na powszechność cierpienia.

Z bardziej szczegółowymi przemyśleniami na temat wspierania organizacji charytatywnych można się zapoznać w moim artykule "Wspieranie organizacji charytatywnych – rekomendacje".

Original text

This is a Polish translation of "A Short Introduction to Reducing Suffering".